Sorry, this video is not available in your country.

Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Dâng Hương Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tại Manila

chia sẻ

Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Dâng Hương Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tại Manila

Sáng nay 24/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thủ đô Manila.
Tags: Chủ Tịch Quốc Hội Vương đình Huệ, Chuyến Thăm Philippines