Sorry, this video is not available in your country.

Chủ Tịch Nước Trao Tặng Danh Hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Cho Ban Dân Y Khu 5

chia sẻ

Chủ Tịch Nước Trao Tặng Danh Hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Cho Ban Dân Y Khu 5

Trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, tưởng nhớ và tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, sáng 23/7, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Ban Dân y Khu 5.
Tags: Đà Nẵng, Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân, Ban Dân Y Khu 5