Sorry, this video is not available in your country.

Chủ Tịch Quốc Hội: "Sửa Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Phải Song Hành Với Sửa Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi"

chia sẻ

Chủ Tịch Quốc Hội: "Sửa Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Phải Song Hành Với Sửa Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi"

Người đăng:
Ngày đăng: 18/03/2023
Nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi là rất cấp bách, có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh trong nước và quốc tế đang đặt ra yêu cầu củng cố nền tảng cho các tổ chức tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống, gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế và tổ chức tín dụng trước các cú sốc từ bên trong, bên ngoài.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm