Sorry, this video is not available in your country.

Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Tiếp Đại Sứ Nga: Khẳng Định Việt Nam Luôn Coi Trọng Quan Hệ Truyền Thống Với Nga

chia sẻ

Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Tiếp Đại Sứ Nga: Khẳng Định Việt Nam Luôn Coi Trọng Quan Hệ Truyền Thống Với Nga

Chiều 04/08, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Gennady Bezdetko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Tags: Chủ Tịch Quốc Hội Vương đình Huệ, Quan Hệ Việt Nam - Liên Bang Nga, đại Sứ Nga Tại Việt Nam