Sorry, this video is not available in your country.

Chưa Công Bố Đề Thi Tham Khảo Tốt Nghiệp THPT 2025

chia sẻ

Chưa Công Bố Đề Thi Tham Khảo Tốt Nghiệp THPT 2025

Người đăng:
Ngày đăng: 19/11/2023
Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Vì vậy, đề thi môn Toán được cho là đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm