Sorry, this video is not available in your country.

Chương Trình Phiên Họp Thứ 32 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

chia sẻ

Chương Trình Phiên Họp Thứ 32 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Người đăng:
Ngày đăng: 14/04/2024
Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 15/4 đến sáng 22/4/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm