Sorry, this video is not available in your country.

Chuyên Cơ Hỏng, Thủ Tướng New Zealand Đi Nhờ Máy Bay Chở Khách

chia sẻ

Chuyên Cơ Hỏng, Thủ Tướng New Zealand Đi Nhờ Máy Bay Chở Khách

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 20/06/2024
Chuyên cơ chở Thủ tướng New Zealand trên đường bay tới Nhật Bản đã gặp sự cố khi tiếp liệu giữa hành trình, khiến ông phải đi nhờ máy bay thương mại.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm