Sorry, this video is not available in your country.

Chuyến Săn Bão Táp (Phần 18 - Tập 4)

chia sẻ

Chuyến Săn Bão Táp (Phần 18 - Tập 4)

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn trên biển Bering khi các đội tàu liều mạng giành báu vật của biển. Họ là những chiến binh nhưng việc này không dễ.