Sorry, this video is not available in your country.

Có Cần Thiết Cấp Căn Cước Công Dân Cho Người Dưới 14 Tuổi?

chia sẻ

Có Cần Thiết Cấp Căn Cước Công Dân Cho Người Dưới 14 Tuổi?

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 12/04/2023
Theo dự thảo Luật Căn cước, Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng cấp Căn cước công dân với cả người dưới 14 tuổi. Tại hội thảo góp ý luật vào sáng 11/4 do Viện nghiên cứu Lập pháp phối hợp với Uỷ ban Quốc phòng và an ninh tổ chức, nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn với quy định này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm