Sorry, this video is not available in your country.

Cơ Sở Kinh Doanh Ăn Uống Ở Sa Đéc Được Phục Vụ Tại Chỗ

chia sẻ

Cơ Sở Kinh Doanh Ăn Uống Ở Sa Đéc Được Phục Vụ Tại Chỗ

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 25/11/2021
UBND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn thành phố được buôn bán tại chỗ kể từ ngày 24-11, sau 10 ngày ra lệnh cấm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm