Sorry, this video is not available in your country.

Công Nhân Chè Sri Lanka Muốn Có Cuộc Sống Tốt Hơn Cho Con Cái Của Họ

chia sẻ

Công Nhân Chè Sri Lanka Muốn Có Cuộc Sống Tốt Hơn Cho Con Cái Của Họ

Người đăng:
Ngày đăng: 14/05/2022
Sri Lanka - quốc gia 22 triệu dân hiện lâm vào cảnh thiếu thốn nghiêm trọng lương thực, thuốc men, nhiên liệu, điện và những hàng hóa thiết yếu khác. Lạm phát ở mức cao nhất châu Á trong khi đồng nội tệ rupee cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm