Sorry, this video is not available in your country.

Công Ty Anh Hé Lộ Nội Thất Máy Bay Vũ Trụ Chở Khách SpaceShipTwo

chia sẻ

Công Ty Anh Hé Lộ Nội Thất Máy Bay Vũ Trụ Chở Khách SpaceShipTwo

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 01/08/2020
Máy bay SpaceShipTwo được thiết kế để chở 6 hành khách lên không gian, mỗi vé có giá khoảng 250.000 USD.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm