Sorry, this video is not available in your country.

COP26: Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Vùng Đất Ngập Nước?

chia sẻ

COP26: Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Vùng Đất Ngập Nước?

Người đăng:
Ngày đăng: 28/05/2023
Vùng đất ngập nước có vai trò lớn đối với con người và thiên nhiên, bởi nó có thể lọc các chất độc hại; lưu trữ các-bon giúp chống lại các tác động của biến đổi khí hậu. Làm thế nào để bảo vệ được những tấm lá chắn này trước những tác động của phát triển kinh tế - xã hội?
Tags: Cop26

Tin Tức Tất cả

Xem thêm