Sorry, this video is not available in your country.

Cop26: Thị Trường Tín Chỉ Carbon - Người Gây Ô Nhiễm Sẽ Phải Trả Tiền

chia sẻ

Cop26: Thị Trường Tín Chỉ Carbon - Người Gây Ô Nhiễm Sẽ Phải Trả Tiền

Người đăng:
Ngày đăng: 19/06/2022
Là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Việt Nam luôn nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, chủ động tham gia vào những sáng kiến quốc tế nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong đó có thị trường tín chỉ carbon. Tại COP26 diễn ra tại Glassgow, Vương Quốc Anh mới đây, Việt Nam đã cam kết giảm phát thải ròng về bằng "0" vào năm 2050.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm