Sorry, this video is not available in your country.

COP27 Vẫn Chưa Tìm Được Sự Đồng Thuận

chia sẻ

COP27 Vẫn Chưa Tìm Được Sự Đồng Thuận

Người đăng:
Ngày đăng: 20/11/2022
Tại Ai Cập, các cuộc đàm phán về khí hậu tại COP27 đã phải gia hạn và tiếp tục diễn ra suốt đêm qua, khi các bên không đạt được sự đồng thuận cuối cùng về một thỏa thuận có ý nghĩa sống còn đối với vấn đề chống biến đổi khí hậu thời gian tới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm