Sorry, this video is not available in your country.

Cụm Tin Lũ Lụt Trên Thế Giới: Lũ Lụt Gây Ảnh Hưởng Mạnh Đến Nông Nghiệp Pakistan

chia sẻ

Cụm Tin Lũ Lụt Trên Thế Giới: Lũ Lụt Gây Ảnh Hưởng Mạnh Đến Nông Nghiệp Pakistan

Lũ lụt gây ảnh hưởng mạnh đến nông nghiệp Pakistan; Nhật Bản: Mưa lũ nghiêm trọng tại tỉnh Yamagata... là một số tin tức lũ lụt đáng chú ý trên thế giới ngày 5/8/2022.
Tags: nhật bản, Lũ lụt, Lũ Quét, Mưa Lũ, Pakistan