Sorry, this video is not available in your country.

Cung Điện Quốc Gia Haiti Bị Tấn Công

chia sẻ

Cung Điện Quốc Gia Haiti Bị Tấn Công

Người đăng:
Ngày đăng: 02/04/2024
Tình hình bạo lực vẫn đang tiếp tục gia tăng và không có dấu hiệu ngừng lại tại Haiti khi mới đây, các nhóm tội phạm có vũ trang đã tổ chức một cuộc tấn công nhắm vào Cung điện Quốc gia của nước này.
Tags: Haiti

Tin Tức Tất cả

Xem thêm