Sorry, this video is not available in your country.

Cuộc Chiến Container (Phần 3 - Tập 1)

chia sẻ

Cuộc Chiến Container (Phần 3 - Tập 1)

Hãy cùng theo dõi cuộc chiến cam go khi những nhà đấu giá đối đầu với nhau để có thể giành được những lô hàng giá trị, hoặc trắng tay trở về nếu kém may mắn.