Sorry, this video is not available in your country.

Cuốn Sách Tôi Chọn: Bộ Sách "Đồng Dao Cho Bé"

chia sẻ

Cuốn Sách Tôi Chọn: Bộ Sách "Đồng Dao Cho Bé"

Người đăng:
Ngày đăng: 02/10/2023
Đồng dao là những câu hát dân gian gắn liền với các trò chơi. Không chỉ là trò chơi vui, mang tính chất rèn luyện phản xạ, vận động ở tất cả các giác quan cho trẻ, các bài hát đồng dao có giai điệu vui tươi, giàu hình ảnh còn là những bài học giáo dục đạo đức, phát triển ngôn ngữ, tư duy cho các em.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm