Sorry, this video is not available in your country.

Cựu Tổng Thống Donald Trump Vận Động Tranh Cử Tại Bang Wisconsin

chia sẻ

Cựu Tổng Thống Donald Trump Vận Động Tranh Cử Tại Bang Wisconsin

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 20/06/2024
Trong cuộc vận động tại thành phố Racine (bang Wisconsin), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách thuyết phục cử tri rằng ông là ứng viên Tổng thống tốt nhất với nền kinh tế Mỹ. Đồng thời, ông cam kết sẽ thu hồi chính sách do Tổng thống Joe Biden đưa ra trước đó liên quan người nhập cư.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm