Sorry, this video is not available in your country.

Cựu Tổng Thống Pháp Francois Hollande Tái Tranh Cử Quốc Hội

chia sẻ

Cựu Tổng Thống Pháp Francois Hollande Tái Tranh Cử Quốc Hội

Người đăng:
Ngày đăng: 17/06/2024
Cựu Tổng thống Đảng Xã hội Pháp Francois Hollande cho biết, sẽ tái tranh cử vào Quốc hội, bước ngoặt chính trị mới nhất sau quyết định kêu gọi bầu cử sớm của Tổng thống Emmanuel Macron.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm