Sorry, this video is not available in your country.

Đã Hoàn Tất Tháo Dỡ Khoảng 90% Diện Tích Vi Phạm Của Gia Trang – Tràm Chim Resort

chia sẻ

Đã Hoàn Tất Tháo Dỡ Khoảng 90% Diện Tích Vi Phạm Của Gia Trang – Tràm Chim Resort

Thực hiện quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện, ngày 7 – 8, Tổ hợp vi phạm xây dựng Gia Trang – Tràm Chim Resort đã được tháo dỡ gần hết. Các phòng khách sạn, karaoke, xông hơi, các hạng mục chỉ còn là đất trống, ngổn ngang gạch đá, sắt, tôn …
Tags: tin tức, Trái phép, Xây dựng