Sorry, this video is not available in your country.

Đà Nẵng Sẽ Triển Khai Mở Rộng Tất Cả Tuyến Đường Nhỏ Khu Vực Nội Thị

chia sẻ

Đà Nẵng Sẽ Triển Khai Mở Rộng Tất Cả Tuyến Đường Nhỏ Khu Vực Nội Thị

Người đăng:
Ngày đăng: 18/03/2023
“Triển khai với tất cả các tuyến đường nhỏ trên địa bàn, đảm bảo chỉnh trang đô thị đồng bộ, các địa phương chủ động hơn để giải quyết các vướng mắc trong quá trình mở rộng đường”. Đó là quan điểm được lãnh đạo TP.Đà Nẵng thống nhất, nhằm đẩy nhanh dự án đầu tư mở rộng các tuyến đường 3,5m và 3,75m thành 5,5m ở khu vực nội thị.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm