Sorry, this video is not available in your country.

Đặc Sắc Tục Biển Ngày Tết Ở Quảng Ngãi

chia sẻ

Đặc Sắc Tục Biển Ngày Tết Ở Quảng Ngãi

Người đăng:
Ngày đăng: 12/02/2024
Những tục biển đặc sắc ngày Tết ở các làng chài của tỉnh Quảng Ngãi vẫn luôn được gìn giữ và truyền qua nhiều đời. Lễ dựng nêu, lễ tạ mùa, lễ hội đua thuyền hay lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm cho thấy nét đặc trưng quý báu của văn hoá biển, đảo.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm