Sorry, this video is not available in your country.

Đại Biểu Quốc Hội: Cần Hoàn Thiện Các Quy Định, Vai Trò Của Việc Khám Chữa Bệnh Từ Xa

chia sẻ

Đại Biểu Quốc Hội: Cần Hoàn Thiện Các Quy Định, Vai Trò Của Việc Khám Chữa Bệnh Từ Xa

Đánh giá cao ban soạn thảo chuẩn bị từ xa, từ sớm, qua đó đã lấy được nhiều ý kiến chất lượng, tham vấn được nhiều chuyên gia vào dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để trình Quốc hội lần này. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, dự án Luật sửa đổi luật lần này đề cập đến khám, chữa bệnh từ xa còn ít. Do vậy dự thảo luật cần phải làm rõ vai trò của việc khám chữa bệnh từ xa.
Tags: Khám Chữa Bệnh Từ Xa