Sorry, this video is not available in your country.

Đại Biểu Quốc Hội: "Đang Có Vấn Đề Trong Công Tác Quản Trị Nền Kinh Tế"

chia sẻ

Đại Biểu Quốc Hội: "Đang Có Vấn Đề Trong Công Tác Quản Trị Nền Kinh Tế"

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 25/05/2023
Giảm lãi suất cho vay; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, chú trọng thúc đẩy thị trường tiêu dùng trong nước để đối phó với khó khăn bên ngoài. Đó là một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh tại cuộc họp tổ của đoàn Hà Nội sáng nay.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm