Sorry, this video is not available in your country.

Đại Biểu Quốc Hội Đề Nghị Gia Hạn Thêm Việc Giảm 2% Thuế Vat

chia sẻ

Đại Biểu Quốc Hội Đề Nghị Gia Hạn Thêm Việc Giảm 2% Thuế Vat

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2024
Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ trong NQ 43 đã đến được với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách giảm 2% thuế VAT vào nửa cuối 2022 và nửa đầu 2023. Do đó các Đại biểu Quốc hội đề xuất cần gia hạn thêm chính sách này trong thời gian phù hợp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm