Sorry, this video is not available in your country.

Đại Dịch Covid Giết Chết 13 Đến 17 Triệu Người Trong Năm 2020 - 2021

chia sẻ

Đại Dịch Covid Giết Chết 13 Đến 17 Triệu Người Trong Năm 2020 - 2021

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 13/05/2022
WHO ước tính đại dịch Covid-19 đã giết 13 đến 17 triệu người trong năm 2020 và 2021, gấp ba lần báo cáo của các quốc gia và khu vực.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm