Sorry, this video is not available in your country.

Đắk Nông Gặp Khó Trong Triển Khai Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Do Thiếu Giáo Viên

chia sẻ

Đắk Nông Gặp Khó Trong Triển Khai Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Do Thiếu Giáo Viên

Người đăng:
Ngày đăng: 18/03/2023
Mặc dù quyết định bổ sung biên chế giáo viên của Bộ Chính trị mới đây được xem là tín hiệu tích cực nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cả trước mắt và lâu dài, tuy nhiên, tại Đắk Nông, thiếu hơn 900 giáo viên, nhất là các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới vẫn chưa tìm được phương án giải quyết.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm