Sorry, this video is not available in your country.

Đảm Bảo Công Khai Minh Bạch Trong Thu Phí Lòng Đường, Hè Phố

chia sẻ

Đảm Bảo Công Khai Minh Bạch Trong Thu Phí Lòng Đường, Hè Phố

Người đăng:
Ngày đăng: 22/09/2023
Thông tin tại buổi họp báo định kỳ tuần về các vấn đề kinh tế - xã hội thành phố, đại diện Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết: đề án thu phí lòng đường, hè phố đã được thông qua và sẽ áp dụng từ ngày 01-01-2024. Mức thu từ 20.000 đồng – 350.000 đồng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm