Sorry, this video is not available in your country.

Đảm Bảo Tiến Độ Cấp CMND Trong Tình Hình Dịch Bệnh

chia sẻ

Đảm Bảo Tiến Độ Cấp CMND Trong Tình Hình Dịch Bệnh

Người đăng: Yenht
Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động cấp CCCD trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thế nhưng, tại các điểm cấp CCCD, lực lượng Công an Cà Mau luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp của cơ quan y tế, quyết tâm vừa đảm bảo tiến độ cấp CCCD vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho người dân khi đến làm CCCD.
Tags: Căn cước