Sorry, this video is not available in your country.

Đánh Giá 3 Cơ Chế Đặc Thù Thực Hiện Dự Án Giao Thông Quan Trọng

chia sẻ

Đánh Giá 3 Cơ Chế Đặc Thù Thực Hiện Dự Án Giao Thông Quan Trọng

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2024
Đối với việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”. Đánh giá cao việc thực hiện và chỉ đạo, nỗ hoàn thành đưa vào khai thác 635 km, nâng tổng số chiều dài đường cao tốc cả nước lên 2.001 km, các đại biểu cho rằng: Việc một số dự án còn chậm so với yêu cầu, cần đánh giá một số vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là việc triển khai các cơ chế đặc thù.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm