Sorry, this video is not available in your country.

Đánh Giá Chất Lượng Cung Ứng Các Dịch Vụ Công

chia sẻ

Đánh Giá Chất Lượng Cung Ứng Các Dịch Vụ Công

Người đăng:
Ngày đăng: 11/06/2024
Chiều 10/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm