Sorry, this video is not available in your country.

Đặt Tên Làng, Xã Sau Sáp Nhập: Cần Thận Trọng!

chia sẻ

Đặt Tên Làng, Xã Sau Sáp Nhập: Cần Thận Trọng!

Người đăng:
Ngày đăng: 14/04/2024
Giai đoạn 2023-2025, cả nước có 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Ngoài việc tổ chức bộ máy, cán bộ, trụ sở... thì lựa chọn tên đặt cho đơn vị hành chính mới cũng là vấn đề quan trọng không kém. khi một vài đơn vị cấp xã sẽ đổi hoặc xóa sổ hoàn toàn tên gọi vốn là những địa danh có lịch sử lâu đời, gắn liền với nhiều nét văn hoá.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm