Sorry, this video is not available in your country.

Đấu Giá Mũ Của Hoàng Đế Napoleon Tại Pháp

chia sẻ

Đấu Giá Mũ Của Hoàng Đế Napoleon Tại Pháp

Người đăng:
Ngày đăng: 20/11/2023
Chiếc mũ được Hoàng đế Napoléon Bonaparte đội trong thời gian nắm quyền ở Đế quốc Pháp sẽ được đấu giá tại Paris, Pháp. Dự kiến chiếc mũ sẽ thu về hơn 850.000 USD.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm