Sorry, this video is not available in your country.

David Và Annie: Sau 90 Ngày (Phần 2 - Tập 5)

chia sẻ

David Và Annie: Sau 90 Ngày (Phần 2 - Tập 5)

Cuối cùng thì Annie cũng có một trái tim chung thủy đã lâu với Jordan. Sau khi trải qua ngày đầu tiên đi tu, David phải trải qua một đêm đầy thử thách tại ngôi đền.