Sorry, this video is not available in your country.

Đẩy Đồn Bắt Cá Linh Trên Sông Tiền

chia sẻ

Đẩy Đồn Bắt Cá Linh Trên Sông Tiền

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 21/11/2020
Nước lũ đang xuống lượng cá tôm ra nhiều trên các nhánh sông, bên cạnh các ngư cụ câu lưới lờ lợp thì người dân đầu nguồn huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp có 1 hình thức đánh bắt thủy sản đặc trưng đó là đẩy dồn. Hình thức đánh bắt này chỉ phổ biến vào cuối mùa lũ. Mỗi lần đẩy khoảng 10 phút, người dân thu từ vài ký cá, có khi trúng được hơn chục ký. Mùa này cá đánh bắt được chủ yếu là cá linh. Mỗi ghe thua nhập từ vài trăm đến rên 1 triệu đồng 1 ngày. Những lao động theo ghe được trả công phụ thuộc vào những chuyến đánh bắt từ 150 – 200.000 đồng/1 ngày.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm