Sorry, this video is not available in your country.

Đẩy Nhanh Thực Hiện Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Phát Triển KT-XH Vùng ĐBDT Thiểu Số

chia sẻ

Đẩy Nhanh Thực Hiện Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Phát Triển KT-XH Vùng ĐBDT Thiểu Số

Người đăng:
Ngày đăng: 17/06/2024
Ba tháng đầu năm 2024, Chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số chỉ giải ngân được 14% vốn đầu tư công và 1% vốn sự nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân chương trình, Chính phủ đã có tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đây cũng là nội dung sẽ được Quốc hội thảo luận trong phiên họp mở đầu đợt 2, kỳ họp thứ 7 sáng ngày mai 17/6.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm