Sorry, this video is not available in your country.

Đề Nghị Cho CSGT Thêm Quyền Kiểm Tra, Sử Dụng Vũ Lực Khi Làm Nhiệm Vụ

chia sẻ

Đề Nghị Cho CSGT Thêm Quyền Kiểm Tra, Sử Dụng Vũ Lực Khi Làm Nhiệm Vụ

Người đăng:
Ngày đăng: 09/04/2024
Trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ được Bộ Công an vừa hoàn thiện, cơ quan này đề xuất một số quy định về ngăn chặn hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, chống người thi hành công vụ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm