Sorry, this video is not available in your country.

Đề Nghị Tạm Giữ Tàu 4.600 Tấn Đứt Neo, Kẹt Dưới Gầm Cầu Đồng Nai

chia sẻ

Đề Nghị Tạm Giữ Tàu 4.600 Tấn Đứt Neo, Kẹt Dưới Gầm Cầu Đồng Nai

Người đăng:
Ngày đăng: 14/04/2024
Liên quan vụ tàu 4.600 tấn đứt neo, kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai, Khu quản lý đường bộ IV kiến nghị tạm giữ phương tiện, xác minh nguyên nhân để sớm khắc phục thiệt hại.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm