Sorry, this video is not available in your country.

Đề Xuất Hỗ Trợ Tiền Cho Người Nghèo Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch Covid-19

chia sẻ

Đề Xuất Hỗ Trợ Tiền Cho Người Nghèo Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch Covid-19

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 26/03/2020
Thông tin từ Sở Lao động Thương binh xã hội TP.HCM cho biết để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sở này đã kiến nghị UBND TP.HCM có chính sách cụ thể để hỗ trợ để bà con trong khi dịch bệnh đang hoành hành.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm