Sorry, this video is not available in your country.

Đến Năm 2025, Phấn Đấu Cả Nước Có 80% Số Xã Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới

chia sẻ

Đến Năm 2025, Phấn Đấu Cả Nước Có 80% Số Xã Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới

Người đăng:
Ngày đăng: 05/08/2022
Đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Đây là mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng 5/8, tại Hà Nội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm