Sorry, this video is not available in your country.

Đến Năm 2050, Hải Phòng Là Thành Phố Cảng Biển Lớn Trong Khu Vực Và Thế Giới

chia sẻ

Đến Năm 2050, Hải Phòng Là Thành Phố Cảng Biển Lớn Trong Khu Vực Và Thế Giới

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1516 phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm