Sorry, this video is not available in your country.

Dịch Vụ Đổi Tiền Mới Giá Cao: 40 Triệu Đồng Trở Lên Có Mức Phí 3%

chia sẻ

Dịch Vụ Đổi Tiền Mới Giá Cao: 40 Triệu Đồng Trở Lên Có Mức Phí 3%

Người đăng:
Ngày đăng: 06/01/2023
Gần đến Tết Quý Mão 2023, thị trường lại nổi lên tình trạng đổi tiền mới, tiền lì xì lấy phí với mức phí chuyển đổi rất cao.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm