Sorry, this video is not available in your country.

Điểm Báo 5/8: Không Để Giá Hàng Hoá ''Cố Thủ'' Chậm Giảm Theo Giá Xăng Dầu

chia sẻ

Điểm Báo 5/8: Không Để Giá Hàng Hoá ''Cố Thủ'' Chậm Giảm Theo Giá Xăng Dầu

Lên kịch bản ứng phó với dịch đậu mùa khỉ; Bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; Thị trường chứng khoán: Nhiều tín hiệu tích cực, có khả năng bước vào giai đoạn phục hồi; Không để giá hàng hoá “cố thủ” chậm giảm theo giá xăng dầu ... là những tin tức đáng chú ý trên các mặt báo sáng 5/8/2022.
Tags: Giá Xăng Dầu, Thị Trường Chứng Khoán, Giá Hàng Hóa, điểm Báo 5/8, Kịch Bản ứng Phó Với Dịch đậu Mùa Khỉ