Sorry, this video is not available in your country.

Điểm Báo: Chất Lượng Không Khí Hà Nội Tiếp Tục Xấu, Ô Nhiễm Thứ 3 Thế Giới

chia sẻ

Điểm Báo: Chất Lượng Không Khí Hà Nội Tiếp Tục Xấu, Ô Nhiễm Thứ 3 Thế Giới

Người đăng:
Ngày đăng: 04/12/2023
Đề xuất tăng lợi nhuận đầu tư nhà ở xã hội: Nhiều tranh luận trái chiều; Chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục xấu, ô nhiễm thứ 3 thế giới; Kinh tế xanh - cơ hội thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nhiều lĩnh vực; Dòng tiền chưa thực sự trở lại bất động sản;... Là những tin tức có trong điểm báo ngày 4/12.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm