Sorry, this video is not available in your country.

điểm Báo: Giải "Cơn Khát" Nhân Lực Ngành Bán Dẫn

chia sẻ

điểm Báo: Giải "Cơn Khát" Nhân Lực Ngành Bán Dẫn

Người đăng:
Ngày đăng: 23/02/2024
Dự báo, 5 năm tới Việt Nam cần khoảng 20.000 người trình độ từ đại học trở lên cho ngành công nghiệp bán dẫn. Nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn lên tới 5.000 - 10.000 kỹ sư/năm nhưng khả năng đáp ứng của thị trường lao động chưa đến 20%.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm