Sorry, this video is not available in your country.

Điểm Báo Ngày 18/7: Doanh Nghiệp Lo Rủi Ro Lãi Suất, Tỉ Giá Tăng

chia sẻ

Điểm Báo Ngày 18/7: Doanh Nghiệp Lo Rủi Ro Lãi Suất, Tỉ Giá Tăng

Người đăng:
Ngày đăng: 18/07/2022
Doanh nghiệp lo rủi ro lãi suất, tỷ giá tăng; Tìm giải pháp tăng trưởng cho ngành điện tử; Cảnh báo và hỗ trợ doanh nghiệp tránh bị lừa đảo, tranh chấp trong thương mại quốc tế; WB: Từ nay đến 2040, Việt Nam cần 368 tỉ USD để khắc phục tác động của biến đổi khí hậu… là những nội dung chính trong điểm báo sáng 18/7.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm