Sorry, this video is not available in your country.

Điểm Lại Những Lần Chính Phủ Mỹ Đóng Cửa

chia sẻ

Điểm Lại Những Lần Chính Phủ Mỹ Đóng Cửa

Người đăng:
Ngày đăng: 02/10/2023
Tổng thống Joe Biden đã thông qua đạo luật chi tiêu tạm thời nhằm tránh kịch bản chính phủ Mỹ phải đóng cửa chỉ vài giờ trước khi tới hạn chót. Tuy nhiên kể từ năm 1976 tới nay, Chính phủ Mỹ đã có hơn 20 lần đóng cửa vì không còn ngân sách hoạt động.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm