Sorry, this video is not available in your country.

Diễn Đàn Tài Chính Việt Nam 2023: Củng Cố Tài Khóa Vẫn Là Ưu Tiên Chính Sách Hàng Đầu

chia sẻ

Diễn Đàn Tài Chính Việt Nam 2023: Củng Cố Tài Khóa Vẫn Là Ưu Tiên Chính Sách Hàng Đầu

Người đăng:
Ngày đăng: 01/12/2023
Bộ Tài chính và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức được tài trợ bởi Liên minh châu Âu, Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển liên bang Đức đồng tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2023 với chủ đề "Chính sách tài chính vượt qua thách thức, hướng tới phát triển bền vững".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm